Представители на Ученическия съвет към ОУ „Найден Геров“ участваха в голям ученически форум, организиран от Община Бургас. Георги Лицановски от 7в клас представи с презентация идеите на училищната структура пред участниците в мероприятието. Той беше придружен от педагогическият специалист г- жа Женя Николова.

Над 160 младежи от 34 ученически съвети представиха своите инициативи на специален форум, посветен на тяхната дейност. Събитието, което е по инициатива на кмета Димитър Николов, се проведе в Конгресния център и даде възможност за осъществяване на диалог между младите хора и генериране на нови предложения за подобряване и развитие на образователната среда.

Форумът премина условно разделен в два панела, които се случваха едновременно. В първия панел всеки ученически съвет представи презентация с дейности и добри практики, които е осъществил досега и идеи, които иска да реализира в бъдеще. Във втория се включиха произволно избрани представители от всички ученически съвети, които с помощта на ментори от Международния младежки център участваха в кръгли маси и изготвят предложения, обединяващи най-добрите идеи, които могат да се реализират в града.

„Впечатлен съм от енергията и креативността ви, която видях в презентациите и реализираните важни за училището и града инициативи. Затова искам да създадем онлайн платформа, в която всичко, което вършите, да се споделя и така да се раждат още добри идеи. Ще създадем и ученически съвет към кмета с представител от всяко училище за обсъждане на различни теми, свързани с Бургас и така идеите, които ви вълнуват, да бъдат реализирани. Още това лято сме готови да организираме и ученически фестивал“, сподели по време на форума кметът Димитър Николов.

Той покани на сцената свободните артисти Пол и Реми, за да обяви, че заедно с тях ще бъде организирана лятна школа за извайване на пясъчни скулптури и призова всеки от учениците, който има желание, може да се включи в нея.

Представителите на ученическите съвети, които участваха в кръгли маси, се обединиха около следните няколко инициативи за реализиране – проект за рециклиране на хартия и повторната й употреба, подкрепа за бездомните животни, парад на държавите, събиране на средства за възрастните хора и за деца в нужда, опознаване на различните етноси.

Първото издание на форума бе организирано под наслов „Ученически съвети – успешни дейности и добри практики“, а в него вземаха участие ученически съвети от 34 основни, средни училища, профилирани и професионални гимназии в Бургас.

Източник: https://www.burgas.bg/