ОУ „Найден Геров“ е домакин на лятната занималня за бъдещите първокласници от детска градина „Надежда“.

Занималнята е насочена към увеличаване на готовността на децата при постъпване в първи клас. Осъществява се по проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа – Надежда“, Дейност: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за равен старт в училища“.

С децата работи педагогически специалист за повишаване на училищната им грамотност.

Заниманията се провеждат преди обед в класна стая на първи клас в училището. Изборът на училището за осъществяване на тази дейност е фактът, че основната част от завършващите подготвителна група деца на ДГ “Надежда“ предпочитат да продължат образованието си в ОУ “Найден Геров“. Дейностите по проекта се провеждат в периода от 06.06.2022 г. до 06.09.2022 г.