В навечерието на празника на Бургас, педагозите от ОУ „Найден Геров“ се включиха в обучение на тема: „Модели за превенция на проблемно поведение“. Вътрешноквалификационният курс е част от Механизма за противодействие на агресивните прояви и беше с водещи Женя Николова и Албена Прангова. По време на обучението се обсъдиха наболели проблеми в образованието, свързани с по -честите прояви на проблемно поведение у децата и младежите! Водещите представиха техники  за справяне с агресията, дадоха примери от професионалния си опит, споделиха вижданията си и изслушаха мненията на колегите относно този актуален за обществото проблем.

Втората тема от вътрешното обучение бе „Медийна грамотност“, представена от Дарина Стоянова. Учителите се запознаха с характеристиките на дигиталната компетентност и създаването на медийно съдържание в образователния процес.