Педагогическите специалисти от ОУ „Найден Геров“ преминаха обучение на тема „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“, организирано от „Орак инженеринг“ ЕООД.

По време на семинара учителите се запознаха с последните новости по отношение на използването на дигитално учебно съдържание. Те получиха практически насоки за създаване и използване на учебни материали. Запознаха се как работят електронните учебни системи и специфичния за тях софтуер.

На обучението педагогическите специалисти създадоха интердисциплинарен STEM урок в дигитална среда. С използването на различни приложение те получиха разяснение как да ги вграждат в училищните страници и да използват в часовете.