Учениците от 4 а клас се включиха в отбелязването на световния Ден на толерантността – 16 ноември. Децата нарисуваха и раздадоха на малките ученици от 2 а клас своите послания. Сърчица с призиви да бъдем повече толерантност в отношенията получиха и учителите.

Ето и част от посланията на децата, написани с подкрепа на г-жа Ирина Дачева:

Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

Един за всички, всички за един!

Рамките ограничават човешкия дух.

Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

Не издигай стени!

Търпение, доброжелателност, разбиране.

Не бъди безразличен!

Обичай!

Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.