За празника на планетата Земя учениците от 4б и 4г клас под ръководството на г-жа Пламена Славова създадоха самостоятелно рисунки и презентации с помощта на инструмента Power Point, за да онагледят какво е полезно и вредно за нашата красива българска природа.

В няколко часа Занимания по интереси четвъртокласниците представиха интересни факти за опазването на природата, като някои от тях измислиха и игри, свързани с разделното събиране на отпадъци.

Учениците обогатиха своите знания и чрез образователни видеа, с помощта на които си напомниха колко е важно за всички живи организми да пазим заедно природата чиста.