Учениците от шести клас на ОУ „Найден Геров“ направиха посещения на Метеорологичната станция на нос Емине и военната база на носа. Шестокласниците с интерес изслушаха беседата и разгледаха фара на нос Емине.

Екскурзията се осъществи с любезното съдействие  на г-н Габровлийски, родител на Антония Габровлийска от 6в клас.

Нос Емине е мястото, където свършва източния дял на Стара планина, условно разделящ Северното от  Южното Черноморие. Той се характеризира с непокътнатата от човека природа, с брегова линия със скалисти отвесни брегове и е част от защитената територия на нашата страна.

Шестокласниците научиха много за значението на морския фар за корабоплаването и разгледаха различните уреди на метеорологичната станция: барометър, термометър, уред за измерване на валежите, уред за измерване скоростта и посоката на вятъра.

С голям интерес учениците проследиха процеса на изпращане сведения за климатичен протокол към станция София, включващ температура на въздуха, бала на вълните и движението на облаците.

Екскурзията завърши с посещение на Военната база на територията на нос Емине и кратка лекция, изнесена от военнослужещите пред учениците.