Връзката на бащата с детето е много силна. Благодарение на нея децата са щастливи, спокойни, уверени, а бащите- стабилни, окрилени и успешни. Връзка, която учи децата и техните татковци да уважават майките. Връзка, която крепи дома.

Седмицата на бащата се отбелязва в цялата страна между 6- ти и 12- ти ноември.

Казват, че истинският мъж знае как да бъде баща. През тази седмица се обръща внимание на силата на мъжа. Бащата у нас е глава на семейство, често възприеман като родителят, който е по „сериозните работи“, дисциплината, наказанията. Апелът ни към българските мъже е да научат децата си как и кога да използват силата си, но и как да се научат да се предпазват и самите те да бъдат силни, без да прилагат насилие.

В часа по Технологии и предприемачество бащите помогнаха на децата си от 1а клас да изработят Дърво на желанията, а те им поднесоха Грамота за най- добър баща.