В началото на учебната година във 2б клас стартира проектът „Млад изследовател” под ръководството на г-жа Лидия Якимова.

Целта му е да обогати и да  доразвие  познавателните способности на учениците.

Настоящият проект е продължение на темата „Растенията около нас”. Чрез своите наблюдения и опити учениците обогатиха своите знания  по отношение на класифициране на растения. Изследваха жизнения цикъл на  културните растения, направиха опити за размножаването и отглеждането им.