Толерантност означава уважение, хармония в многообразието.

Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта.

Ние, учениците от 2г клас, с учители госпожа Ирина  Дачева и госпожа Елена Казакова, водени от мотото „Заедно можем да направим света едно по-добро място“, изработихме табло „Аз съм толерантен“.