В навечерието на Деня на народните будители, учениците 3б клас изнесоха тържество пред публика в памет на всички културни, просветни дейци и революционерите, дали живота си за България.

Третокласниците почетоха народните будители чрез интересна програма от игра върху картата на България, стихотворения и песни. Те презентираха в екип пред гостите важни биографични данни за нашите съотечественици.

Денят на народните будители ни напомня още веднъж колко е важно единството в полза на нашата родина и колко са ни нужни смирението, всеотдайността и човечността, за да посрещаме заедно и в разбирателство трудностите.

Учениците повдигнаха националния дух, като ни припомниха как днес повече от всякога имаме нужда от народни будители, сеячи на истината и просветители, с които заедно да станем участници в новото Възраждане.