В навечерието на Националния празник на България – Трети март, в Актовата зала на училището се проведе мултидисциплинарен открит урок, свързан с педагогическата практика за приемственост в обучението между начален и прогимназиален етап. Той бе посветен на 141 г. от  Освобождението на България – едно от най-забележителните събития в новата ни история.

Организатори на изявата бяха г-жа Соня Янкова (учител по български език и литература), г-жа Тодорка Янева-Иванова (учител по история) и г-н Кирил Динев (учител по музика) и се реализира с активното участие на ученици от IV-ти и VII-ми клас, които я превърнаха в урок по родолюбие.

В препълнената зала под съпровода на патриотични песни ехтяха стихове в поклон пред паметта и подвига на всички знайни и незнайни герои, отдали живота си за българската, за нашата свобода и независимост. След това чрез интересна презентация присъстващите имаха изключителната възможност да научат повече за Шипченската епопея и последвалите събития, свързани с възстановяването на българската държавност след петстотингодишно османско владичество.

Урокът е част от патриотичното възпитание на учениците, важен момент в обучението, изграждането им като личности и повод да се чувстват горди, че са българи.

   „ … защото в Балкана има един спомен,
   има едно име, що вечно живей
   и в нашта исторья кат легенда грей,
   едно име ново, голямо антично,
   като Термóпили славно, безгранично,
   що отговор дава и смива срамът,
   и на клеветата строшава зъбът.”