Уважаеми родители и ученици,

За всички нас предстои една необичайна учебна година – година на предизвикателства, изпитания, отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите, отговорностите.

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.

Във връзката по-долу има Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОБ и с Центъра за безопасен интернет

Ресурси – Асоциация родители

Безопасност в мрежата