Участници от клуб“Млад природолюбител“ при ОУ“Найден Геров“ – гр. Бургас – 2б клас, на 08.10.2020г. подредиха изложба „Празник на плодородието“, по проект Занимания по интереси. Второслосниците доказаха, че българският дух и традиции са запазени и се предават от нашите баби и дядовци. Посланието  към всички е да не забравяме българските традиции. Нека бъдем трудолюбиви и съхраним българската националност. Благодарим за получените поздравления от ръководството на училището, учители и ученици.