Придобиването на нови знания освен полезно може да бъде и забавно, атрактивно и много красиво. Това го доказаха и учениците от 4а клас. Те представиха направените от тях проекти на тема „Слънчева система“. Проектите са изработени по учебен предмет „Човекът и природата“. Идеята е децата по-лесно да усвоят учебния материал, като визуализират своите знания.