Учениците от 4б клас подготвиха изложба „Златна есен“. Проектите на децата са изложени във фоайето на училището.