Учениците от 4г клас оползотвориха последните дни в училище, като се занимаваха с екологична дейност.

Децата рециклираха своите стари бутилки от пластмаса и ги превърнаха в интересни саксии за градински цветя.