Уважаеми ученици и родители!

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед №РД-01-21/20.01.2022 г. на д-р Георги Паздеров, Директор на РЗИ- Бургас за периода 24.01 – 28.01.2022 г., се преустановява присъственият учебен процес за учениците от 5 – ти и 6 – ти клас, като същите преминават на ОРЕС при условията и по реда на ЗПУО.

За учениците от 1 до 4 клас, както и за учениците от 7-ми клас, учебният процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.