На 20.11.2013 г. се проведе Кръгла маса за обмен на добри практики при интеграцията и социализацията на деца и ученици със специални образователни пот[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off