Archive for ◊ март, 2014 ◊

 

Category: Без категория  | Comments off
IVа клас в действие: Проект: „Великите царе на България“

     

Чрез проектобазираното обучение  превръщаме  училището в желана за ученика територи[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off