ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ” ГР. БУРГАС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

РД-06-1229

гр. Бургас, 25.06.2013 гг.

 

На основание чл. 147[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off