Archive for ◊ септември, 2014 ◊

 Европейският ден на езиците има за цел да насърчава ученето на езици в цяла Европа.

По инициатива на Съвета на Европа Европейският ден на езиците[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off
Засади дърво за мир
вторник, септември 30th, 2014 | Author:

 

Учениците от ОУ ”Н. Геров”, гр. Бургас се включиха в световната инициатива „Засади дърво за мир”, като засадиха в училищния двор фиданки, ос[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off
СГОТВИ СИ „ЗДРАВЕ“ В ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ“ – БУРГАС
четвъртък, септември 25th, 2014 | Author:

В изпълнение на Стратегия за превенция и контрол на СПИ,ХИВ/СПИН и сексуално здраве – Община Бургас 2012 -2017 г. ученици от горните класове участваха[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ”- БУРГАС

ж.к.”Меден рудник”, ул.”Въстаническа” №38, тел: 056/ 85 22 33, 70 12 01

 

вх№УД-06-1053/09.09.2014

ПРОТОКО[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off