Прием

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - БРОШУРА 1

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - БРОШУРА 2

Заповед на Директора за план -прием 2017/2018

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА  ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС