ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - БРОШУРА 1

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - БРОШУРА 2

 

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА  ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС