You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Новини за сайта

Picture of Гинка  Дикова
За родителите на ученици от първи до четвърти клас
by Гинка Дикова - Thursday, 30 April 2020, 04:53 PM
 

ГРАФИК

за раздаване на пакети

по програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

в ОУ „Найден Геров“ – Бургас

Дата: 05.05.2020 , начало 8:00 часа, край: 17:00 часа

IА от 8:00 до 8:40

IБ от 8:40 до 9:30

IВ от 9:30 до 10:00

IГ от 10:00 до 10:30

IIIА от 12:10 до 12:20

IIIБ от 12:20 до 12:50

IIIВ от 12:50 до 13:30

IIIГ от 13:30 до 13:50

IIА от 10:30 до 11:00

IIБ от 11:00 до 11:10

IIВ от 11:10 до 11:40

IIГ от 11:40 до 12:10

IVА от 13:50 до 14:00

IVБ от 14:00 до 14:30

IVВ от 14:30 до 15:00

IVГ от 15:00 до 15:30

Важно: Родители, които имат две и повече деца, могат да получат пакетите в един от посочените часови интервали.

За времето от 15:30 часа до 17:00 часа ще се раздават пакети на тези родители, които са пропуснали или нямат възможност за посочения часови интервал на съответната паралелка.

Желателно е родителите да носят химикал за подписване.

Picture of Гинка  Дикова
За ученици, родители и учители
by Гинка Дикова - Tuesday, 21 April 2020, 10:43 PM
 
Желаете ли психологическа подкрепа?
Picture of Гинка  Дикова
За ученици и родители
by Гинка Дикова - Monday, 30 March 2020, 09:04 AM
 
ЗАЩО Е ВАЖНО ДА НЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Course categories


Skip Login
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 Today Thursday, 28 May 28 29 30
31       
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes: 76)
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Tuesday, 26 May 2020, 11:30 AM

Nothing new since your last login