You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Новини за сайта

Picture of Гинка  Дикова
На вниманието на седмокласниците и техните родители
by Гинка Дикова - Tuesday, 23 June 2020, 11:06 AM
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на заявление в училище-гнездо става, като посетите което и да е гнездо на територията на област Бургас. Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2019/2020 г., ще приемат документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. Няма ограничения за подаване на заявления на място в училищата-гнезда за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да го попълните там на място.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата-гнезда на достъпно място.

На място в училищата-гнезда се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго заявление няма да Ви бъде прието.

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашето заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат.

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

Picture of Гинка  Дикова
За родителите на ученици от първи до четвърти клас
by Гинка Дикова - Thursday, 30 April 2020, 04:53 PM
 

ГРАФИК

за раздаване на пакети

по програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

в ОУ „Найден Геров“ – Бургас

Дата: 05.05.2020 , начало 8:00 часа, край: 17:00 часа

IА от 8:00 до 8:40

IБ от 8:40 до 9:30

IВ от 9:30 до 10:00

IГ от 10:00 до 10:30

IIIА от 12:10 до 12:20

IIIБ от 12:20 до 12:50

IIIВ от 12:50 до 13:30

IIIГ от 13:30 до 13:50

IIА от 10:30 до 11:00

IIБ от 11:00 до 11:10

IIВ от 11:10 до 11:40

IIГ от 11:40 до 12:10

IVА от 13:50 до 14:00

IVБ от 14:00 до 14:30

IVВ от 14:30 до 15:00

IVГ от 15:00 до 15:30

Важно: Родители, които имат две и повече деца, могат да получат пакетите в един от посочените часови интервали.

За времето от 15:30 часа до 17:00 часа ще се раздават пакети на тези родители, които са пропуснали или нямат възможност за посочения часови интервал на съответната паралелка.

Желателно е родителите да носят химикал за подписване.

Picture of Гинка  Дикова
За ученици, родители и учители
by Гинка Дикова - Tuesday, 21 April 2020, 10:43 PM
 
Желаете ли психологическа подкрепа?

Course categories


Skip Login
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 Today Thursday, 13 August 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Tuesday, 11 August 2020, 08:55 PM

Nothing new since your last login