• Всеки от нас има мечти – големи и малки. За постигането на някои не са нужни пари – да намериш любовта, да имаш приятели. Но за повечето трябват пари, а понякога немалко. Например, да постигнеш желаната професионална реализация, да създадеш семейство, да имаш уютен дом, да пътуваш по света. Често приемаме, че многото пари гарантират осъществяването на мечтите. Наистина, парите дават свобода. Но истина е също, че ако не умеем разумно да ги управляваме, те никога няма да ни стигат.

  Ползите от това да се научим как да управляваме парите си се простират във всеки аспект на нашия живот – от избора на закуска сутрин до избора на професия.

  Важното е да имаме възможност да живеем своя живот така както искаме и си го представяме. Парите сами по себе си не са важни – приемаме ги като инструмент, чрез който постигаме целите си.

  Въпросът за парите има две страни- така както банкнотата или монетата има две страни. Едната е доходите – колко пари печелим и как го правим, а другата е разходите – колко харчим, за какво, къде отиват парите ни.

 • Въпросът за доходите, за това колко пари печелим, наистина е основен. Но да разчитаме на това, че ще спечелим от лотария или да чакаме наследство от чичо- милионер не е печеливша стартегия. Далеч по-разумният вариант е да разчитаме на себе си. А това означава да развием качества, които да ни помагат да печелим пари. Пътят минава през образование, квалификация, непрекъснато обучение и развиване на нови знания и умения. И не на последно място – адаптивност към непрекъснато променящите се условия в икономиката и пазара на труда.

  Другата страна на монетата е как да управляваме спечелените от нас пари – за какво ги харчим, къде отиват. Без уменията да управляваме личните си финанси рано или късно ще изпаднем във финансово затруднение, независимо от размера на дохода.

  Управлението на личните финанси е лична отговорност – не можем да разчитаме на някой друг човек, на институция или държавата да поеме изцяло грижите за нашето благосъстояние. От нас зависи разумно да управляваме парите, които печелим, да осигурим финансовата си стабилност, да се погрижим за нашето здраве, за нашата собственост.

  С други думи, „печелившата“ комбинация включва „двете страни на монетата“ – уменията да „генерираме“ достатъчно доход, т.е. да печелим пари, и уменията да управляваме личните си финанси.

  Основните принципи на управлението на личните финанси не са сложни. Важно е да имаме цели и план как да ги постигнем: да не харчим повече, отколкото можем да си позволим, да сме наясно къде отиват парите ни и да ги насочваме към важните за нас неща с помощта на личния си бюджет, да се подсигуряваме срещу неизбежните финансови рискове, да спестяваме и инвестираме, такаче да „накараме парите да работят за нас“. Основното е а проявяваме здрав разум, да не преставаме да се интересуваме от това как още по-рационално да управляваме личните си финанси. Дори и малките промени могат да доведат до значителни и положителни резултати в бъдеще.

  Осъществяването на мечтите зависи от способността ни да ги превърнем в цели и да успеем да ги финансираме, като изработим и следваме план за това.


 • Парите са във всички сфери на вашия живот. Те поставят ограниченията в него и определят какво може да имате и какво – не.

  Състоянието на финансите ви задава параметрите на цялостния ви стандарт на живот. И не само вашия – то се разпростира и върху живота на хората около вас.

  Разумното управление на парите трябва да стане неразделна част от вас. Да го автоматизирате до степен на навик. Да изградите от него нова гледна точка. И едва когато то еволюира в цял един нов начин на живот – едва тогава може да се каже, че вашето пътуване към личните финанси вече е завършено.