Във физкултурния салон на ОУ „Найден Геров“ се проведе среща по баскетбол по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Нашите баскетболисти играха срещу ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово.

Срещата премина  спортсменски. Денят се превърна в спортен празник за всички ученици и техните треньори.

Благодарим на всички участници!