Уважаеми родители,

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването от днес, 3 ноември 2021 г., Ви уведомяваме, че учениците до края на седмицата и другата седмица ще учат съгласно  ротационния принцип, определен от училището със заповед на директора.

Часовете ще се провеждат по предварителния график за обучение от разстояния в електронна среда, както следва:

  1. Обучението на учениците от II А и В, III, V и VI клас да се провежда в електронна среда от разстояние, считано от 02.11.2021 до 05.11.2021 година, определен в доклада на РЗИ-Бургас. През същия период присъствено се обучават учениците от I, II Б и Г, IV и VII клас.
  2. Обучението на учениците от I, II Б и Г, IV и VII клас да се провежда в електронна среда от разстояние, считано от 08.11.2021 до 12.11.2021 година, определен в доклада на РЗИ-Бургас. През същия период присъствено се обучават учениците от II А и В, III, V и VI клас.

Графикът за ротационното ОРЕС е публикуван на https://ou-ngerovbs.com/%d0%be%d1%82-2-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b0/.

Заповед на министъра на здравеопазването от 03.11.2021 г. – https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

При промяна на ситуацията в областта и нова заповед на министъра на образованието своевременно ще бъдете уведомени.