31.10. е обявен за Световен ден на Черно море. За отбелязване  на този ден активно се включиха учениците от 5 до 7 клас – ДТИ и Технологии при ОУ“Найден Геров“. Те издириха  интересна информация за видовете организми, обитаващи Черно море. Изработиха макети на риби от плат и кожа с прикачена информация за всеки вид, които закачиха на изработени от тях карти на Черно море. С посочените материали оформиха кът за информиране на  ученици и родители.