Конкурсът за най- празнично украсена класна стая бе организиран по предложение на Ученическия съвет на училището.

Децата от 1- ви до 7- ми клас украсиха класните си стаи с голям ентусиазъм. Бяха раздадени награди за най- стилно, най- атрактивно, най- оригинално и най- хубаво украсена класна стая в начален и среден етап. Първенците получиха грамоти и награди.

Ето и отличените класове и ръководители:

Най- стилна коледна украса на класна стая- 1в клас с класен ръководител Миглена Йорданова и учител ЦОУД Венета Гинева.

Най- атрактивна коледна украса на класна стая- 2а клас с класен ръководител Елена Гиздова и учител ЦОУД Красимира Костадинова.

Най- оригинална коледна украса на класна стая- 3а клас с класен ръководител Таня Проданова и учител ЦОУД Ваня Янкова и 1г клас с класен ръководител Тинка Стаматова и учител ЦОУД Веселина Йорданова.

Най- хубава коледна украса на класна стая- 5в клас с класен ръководител Ивелина Ченгелиева.