Часове по регилия се провеждат в ОУ „Найден Геров“. Участници в група са учениците от 2а и 2б клас. Часовете се провеждат веднъж седмично. В тях децата се запознават с основните ценности на православното християнство. Научават какво представляват храма, иконите. Изучават Библията и българските светци.

През първите часове учениците научиха за устройството на храма, кои за служителите в църквата, но с най- голям интерес слушаха историята за един от най- големите църковни празници – Рождество Христово.