Историческата памет за делото на народните будители пази събитията от онези трудни дни, в които във време на заплаха от разруха на българската ценностна система, духовност и култура, са съществували достойни българи, чиято мощ на мисълта, храброто сърце, отдаденост и борбеност, са връщали равновесието и сигурността на народа.

Далеч преди официалното обявяване на празника на народните будители със закон, българският народ ги почита и ги канонизира като светци в своята история. Признание към нашите културни дейци, просветители и революционери отдаваме на 1 ноември. Почитайки тяхното дело трябва да се докоснем до времето им и предизвикателствата, с които са се сблъсквали. За да се върнем в епохата на българското Възраждане, в нашето училище, ние, учителите от ЦДО- 4 клас, я пресъздадохме чрез килийна класна стая, в която учениците са писали на пясък, и кът, който представлява седалище в различни села и градове, откъдето будителите ни са изпращали важни писма за революционната си дейност, с помощта на мастило и перо на приглушена светлина от запалена свещ или газова лампа.

Революционерите, борците за свобода, културните и просветни дейци са носителите на промяната и са хората, които с действията си запалват сърцата и раздвижват обществата в името на по-доброто бъдеще. Те често в началото остават неразбрани, сблъскват се с безброй трудности при реализирането на идеите си, но не се отказват и вярват в успеха си. Всяка епоха има своите будители – понякога те са сякаш незабележими от съвременниците си като Васил Левски, друг път са публични личности като дядо Петко Славейков. Някои от тях загубват  живота си с оръжие в ръка на бойното поле като Христо Ботев, други като Иван Вазов избират да останат верни на пътя на писменото слово и на духовността като Паисий Хилендарски. Дейността на тези достойни българи не може да бъде измерена в думи, а в дела, както е казал Дяконът на България- Васил Левски. Будителите представляват връзката между миналото, настоящето и бъдещето на нацията. Техните дела дават упование и вдъхновение в настоящето и задават посоката за бъдещето. Примерът за себеотрицание и любов осветява пътя пред много хора, които искрено желаят да допринасят за съхранението и развитието на обществото.

Всички ученици от училище “Найден Геров” ще имат възможността да посетят и разгледат възрожденския кът, както и да се пренесат в неговата епоха.