Учениците от 6а клас показват как трябва да изглежда мечтаният от тях град. Своите идеи те представиха в изложбата „Градът на моите мечти“. Проектите са изработени от учениците в часовете по занимания по интереси „Математиката и ние“ под ръководството на г-жа Тодорка Динева.

Изложбата може да бъде разгледана във фоайето на училището.