В Деня на действие по проект „ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО“ – 16.05.2017 год.- учениците от 5 и 6 клас подредиха  домашно приготвени ястия, сладкиши, лично произведени зеленчуци, плодове, орехи. По време на изложбата представителите от Еко комитета интервюираха  ученици, учители и директорката с въпроси за разумното хранене. Правилно отговорилите получаваха РАЗУМНА НАГРАДА.