Със заповед на директора на ОУ „Найден Геров“ Лазар Налбантов дните от 12 януари до 17 януари включително, са определени за неучебни дни.