Традиция е в часовете по география в седми клас да се  представят европейски държави с архитектурни, исторически и природни обекти. Интересните проекти са подготвени под ръководството на г- жа Диляна Михайлова.

Проекто базираното обучение има за цел, учениците да се запознаят с европейската култура и да формират интерес и активно участие в учебния процес. Седмокласниците се справиха блестящо с проекта и изпъкнаха с прекрасни презентационни умения и реалистично изработени макети на европейските паметници, които представиха.

Поздравления, деца!

Благодарим Ви за отговорното отношение и проявения интерес и професионализъм!