Пропускателен режим

Влизането и напускането на сградата да става

От 7 до 8 ч от входовете на улица „Въстаническа“ и „Роден край“

От 8 до 16 през входа на ул „Г. Бенковски“

От 16 до 17 и 30 – през входовете на ул.Въстаническа“ и „Роден край“

След 17  и 30 –  през входа на ул „Г. Бенковски“

Цялата заповед можете да прочете тук:     Заповед за нов пропускателен режим