Учениците от ОУ ”Н. Геров”, гр. Бургас се включиха в световната инициатива „Засади дърво за мир”, като засадиха в училищния двор фиданки, осигурени от Българско движение „Син флаг” и е част от изпълнението на проекта „Училищната мрежа на Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“ – модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование“, финансиран по Програмата  за  подкрепа  на  НПО  в  България  по  ФМ  на  ЕИП 2009-2014.