Уважаеми родители,

Във връзка с изтичането на мандата на Обществения съвет и избирането на нов състав, се насрочват родителските срещи.

Родителските срещи ще се проведат на 10 януари, вторник, от 17 часа в съответните класни стаи.

Покана за родителска среща

 

Уважаеми ученици и родители,

РУО- Бургас и БСУ организират традиционната Панорама на средното образование, която ще се проведе на 10 и 11 май  във фоайето на първия етаж на БСУ от 9 до 19.00 часа. Откриването ще бъде от 10.00 часа на 10.00 часа, а Панорамата може да бъде посетена от всеки.

Чрез презентации, информационни материали, изделия от практически обучения и други ще бъдат представени профилите, професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението в профилираните и професионалните гимназии през учебната 2022-2023 година, както и новостите в професионалното образование.

Съобщение за първия учебен ден
Уважаеми родители, ученици и гости,
На 15.09.2021 г. /сряда/ от 8:30 часа ще се състои тържественото откриване на учебната 2021/ 2022 година, като за целта ще се влиза само от двата входа на ул. „Роден край“ и ул. „Въстаническа“. На тържеството ще присъстват само учениците от I и V клас. За родителите ще има две обособени зони в училищния двор.
Останалите ученици (от II, III, IV, VI и VII клас) се явяват в класните си стаи в 9:00 часа и влизат в училище само през входа на ул. “Георги Бенковски“.
Във връзка с извънредната епидемична обстановка, молим учениците и техните родители да спазват точния час в посочения график, за да се избегне струпване в училищния двор, да носят маски и да спазват необходимата дистанция.
Да се пазим взаимно!