Учебна 2023/2024

Учебна 2022/2023

Дати НВО:

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

Учебна 2021/2022

Учебна 2020/2021

Учебна 2019/2020

Учебна 2017/2018

Учебна 2016/2017