ИНФОРМАЦИЯ

 

   Уважаеми дами и господа ,

                    Имаме удоволствието да Ви уведомим, че ОУ”Найден Геров”-Бургас съвместно с училища от други осем държави Румъния, Испания, Полша, Естония, Литва, Чехия, Унгария и Република Турция работи по екологичен проект «Да спасим природата» финансиран от ЕК по Програма «Учене през целия живот». От 17 до 20 април 2012 г. предстои работна среща на партньорите в град Бургас. Заглавието на този проект, показва нашето намерение да се работи в сътрудничество с институции и организации в страната и от различните европейски страни в областта на околната среда, което ще ни обедини като граждани.

             Ние вярваме, че в голяма степен за това ще допринесе екологичното образование и информираност на гражданите.

             В изпълнение на проект “Да спасим природата’’ в периода : август 2010 г.- април 2012 г.се осъществиха дейности пряко кореспондиращи с целите и задачите на проекта. На база планираните основни дейности:

 • Мобилности в страните партньори
 • Изработване на CD.
 • Конкурс за лого и талисман на проекта – /Спечелено първо място – сред страните- партньори/
 • Изработване на фанелки с лозунги за защита на природата
 • Отбелязване  Световния ден на околната среда и Световния ден на водата.
 • Конкурс за рисунка на тема “Да спасим природата”
 • Изработване на Еко – календар за 2012 г.
 • Брошура с рецепти за традиционни български ястия

 

се реализираха и подпомагащи,  внасяйки иновативен международен партньорски подход в системата на образованието.

Осъществените 5 работни срещи по проекта в Румъния, Турция, Испания, Унгария и Естония преминаха при спазване на предварително изготвената програма.  В нея бяха включени:

 • Информация за дейностите по проекта до момента на посещението.
 • Посещение в училищата партньори и местен партньор /кметство, областна управа/ и установяване на контакти с оглед  сътрудничество .
 • Запознаване с природните забележителности и с културно-историческото наследство на страните.

В работните срещи от българска страна взеха участие  учители и ученици.Домакините показват изключително внимание към гостите от България и споделиха извършеното до момента от тяхна страна за реализацията на проекта. Всеки от партньорите изпълнява заложеното в работната програма, като поставя акцент върху определени дейности с оглед на конкретната ситуация.В резултат на работните срещи бе постигната договореност между партньорите относно бъдещите съвместни дейности по проекта.Установиха се и преки контакти между участниците в проекта.

  Постигнатите резултатите по проекта  са в няколко основни направления: (1)Повишена ефективност на учебния процес и създадена възможност за обмяна на опит(2)Повишен капацитет на човешките ресурси и постигане на трайни взаимоотношения на създаващите условия за международни партньорства и приобщаваща околна среда;(3)Подобрени образователни стандарти посредством прилагане на иновативен модел за обхващане на учениците в международни партньорски  дейности  развиващи  техния екологичен потенцал.

          И не на последно място – Ефективно управляван и изпълнен проект към момента, гарантиращ постигане на планираните ползи за целевите групи.

           За взаимно подпомагане при изграждането на ползотворен, открит и поучителен диалог на сътрудничество ДА СПАСИМ ПРИРОДАТА”, Ви каним да вземете участие и  ВИЕ …!!!

   НА 18 АПРИЛ 2012 г. ОТ 9:30 ЧАСА В ОУ”НАЙДЕН ГЕРОВ”- БУРГАС

 

   ДОБРЕ ДОШЛИ !

 

Лице за контакти:

Галина Либчева

0898781588

e-mail:galinalipcheva@abv.bg

 

 

 17.04.2012 г.

 БУРГАС