Ozobot  е малък робот, предназначен за образователни цели. Съчетава образование и забавление, предоставяйки възможност  на учениците да усвояват и прилагат знания по интерактивен и игрови начин.

Четвъртокласниците от група ЦОУД 4-3, под ръководството на г- жа Николета Недева влязоха в ролята на програмисти, които с помощта на цветни кодове придвижиха Ozobot. Той преминаваше по зададен маршрут във формата на квадрат и правоъгълник и изпълняваше различни команди. Маршрутът от своя страна бе съставен с помощта на елементи от учебния материал. Учениците показаха завидни умения за работа в екип и доказаха сами на себе си, че учебният час е не само полезен, но и интересен.