Учениците от петите класове поздравяват своите учители и родители с предстоящите празници.

Те изготвиха специално за тях зимни картини в часовете по компютърно моделиране и информационни технологии под ръководството на г-жа Тодорка Динева.