Местна кампания “ Погледни в сърцето ми!“ се организира от и Училищното настоятелство при ОУ „Найден Гергов“ – Бургас и Сдружение „Вселена“. Насочена е към младото поколение и ще се проведе през януари и февруари в градовете Бургас, Поморие и Българово.

Кампанията е част от проект „Младежки действия и граждански права: чрез познание срещу нетолерантността“. Той е финансиран по „Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“, изпълняван от Фондация „С.Е.Г.А“ гр.София.
    
Целта на кампанията е да се повиши информираността на младите хора по темите за правата на човека и в частност борбата с расистки и ксенофобски нагласи.
Освен Бургас водещият партньор е включил в проекта  и Благоевград, Карлово , Хасково и Шумен, където също ще се проведат информационни капании. Те ще имат за цел да мотивират младите хора от различни етнически групи да повишат познанията си за правата на човека, да се включат активно в дейностите като доброволци и заедно да допринесат за ограничаване на дискриминацията и расизма.

Подкрепящи партньори на бургаските структури са Младежкият културен център, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Бургас, ЕИЦ Европа Директно, НЧ”Светлина – 1939” – гр.Поморие, Кметство гр.Българово и други организации, които ще съдействат за включването на младежите в предстоящите дейности на кампанията.

В края на проекта организациите и доброволците ще проведат обща кампания в петте населени места, която да насърчи толерантността и равенството в обществото.

Галина Либчева

Педагогически съветник на ОУ”Найден Геров” – Бургас

брошура – стр.1

брошура – стр.2