Четенето е ключът за повишаване на грамотността на нацията. То развива мисленето и въображението ни. При четене човек мисли повече, опитва се да разбере една или друга идея, старае се да си представи героите и ситуациите, в които ги поставя авторът. И като се опитваме да свържем някаква мисъл, идея, сцена, преживявания със собствения си житейски опит, ние развиваме и своето асоциативно мислене.
 От 23 до 27 октомври 2017г за трета поредна година Министерството на образованието и науката организира Национална седмица на четенето.
В
инициативата ентусиазирано ще се се включат и учениците от ОУ „Найден Геров”.