Обществен съвет

Емил Петков – председател

Кристияна Минова – секретар

Марияна Тамахкярова – Шопова – член

Жулиета Средкова – член

Ани Георгиева – член

Милка Парашкевова – член

Мария Георгиева – член, представител на Община Бургас

Учебна 2019/2020 година
Учебна 2018/2019 година