На основание на заповед  № РД-09-2242/09.09.2019 г на министъра на образованието и науката Ръководството на ОУ „Найден Геров“ обявява две свободни места за прием в първи клас.