Родителските срещи за учениците от ОУ „Найден Геров“ ще се проведат на следните дати:

1 клас- 04 септември, понеделник,  от 17.30 часа

2 клас, 3 клас, 4 клас- 07 септември, четвъртък, от 17.30 часа

5 – 7 клас- 12 септември, вторник, от 17.30 часа