ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”
Обявление
Предложения – Приложение №1

Заповед за избор на заявител