При огромен интерес от страна на родители премина информационната среща за бъдещите първокласници. Тя се проведе на 3-ти април. Актовата зала в училище се оказа малка за всички родители, които проявиха интерес.

Директорът на училището г- н Лазар Налбантов представи презентация за режима, извънкласните дейности, както и практически съвети и препоръки за подготовка на детето за училище.

Представени бяха учителите на петте паралелки в първи клас. Всяка от тях сподели своята концепция за по- нататъшна работа.

През учебната 2023/2024 година ОУ „Найден Геров“ ще осъществи прием в пет паралелки по следните направления:

I а клас – избираеми учебни часове по български език и литература, математика, информационни технологии

I б клас – избираеми учебни часове по български език и литература, математика, информационни технологии

I в клас – избираеми учебни часове по математика, български език и литература, английски език

I г клас – избираеми учебни часове по български език и литература, математика, английски език

I д клас – избираеми учебни часове по български език и литература, математика, изобразително изкуство

Всички първокласници ще изучават допълнително английски език по програма на Община Бургас.

Консултации относно приема: всеки ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. в стая 106

ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ЗАПОЧВА от 11.05.2023 г. до 22.05.2023 г. на адрес: uburgas.org