Отличиха участниците в конкурса „Най- чиста класна стая” в ОУ „Найден Геров“. Инициативата се провежда за втора година в училището. Наградата спечелиха учениците от 3в клас с класен ръководител г- жа Недка Сурчева и учител ЦОУД г- жа Николета Недева.

Конкурсът се организира от Ученическия съвет с подкрепата на ръководството на училището. Комисията отчете, че тази проява от една страна сплотява децата, а от друга ги възпитава и формира у тях висока екологична култура.

Чиста класна стая, чисто училище днес, означава чиста България в бъдеще.